Akcie / Konferencie

19. konferencie Archívy, knižnice, múzeá v digitálnom svete 2018

Miesto konánia: Praha

Termín: 28.-29.11. 2018

Účasť: J. Šubová, J. Jordán

Príspevok: Národná cena za dizajn a IS DIZAJN (v spolupráci so SCD)

https://www.skipcr.cz/


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality