Akcie / Konferencie

42. seminár knihovníkov múzeí a galérií29.01.2018

Miesto konánia: Písek

Termín:4.-6.9.2018

Účasť: v rokovaní

www


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality