Akcie / Konferencie

Celoštátny seminár Regionální funkce knihoven18.09.2017

Miesto konania: Pardubice

Termín: 25. - 26.10.2017

Účasť: Andrejčíková N. (príspevok)

http://skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/celostatni-seminar-regionalni-funkce-knihoven
Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality