Aktuálne informácie

Inštalácia RFID v UK Bratislava

Ďalším našim zákazníkom sa stala Univerzita Komenského v Bratislave. Farmaceutická fakulta bola vybavená bezpečnostnými bránami, etiketami a pracovnou stanicou.


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality