Akcie / Konferencie

Inteligentné technológie a vzdelávanie v knižničnej praxi

Miesto konania: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Dátum: 20. – 21. máj 2019

Účasť: v rokovaní

web


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality