Aktuálne informácie

Knihovnícky barcamp

Nielen sponzorstvom radi podporíme novovznikajúci knihovnícky barcamp na Slovensku. Jeho cieľom je prezentácia inovatívnych nápadov, nových technológií a vytváranie potenciálu pre formovanie projektov a pracovných skupín. Prepojiť komunity progresívnych mladých knihovníkov s ostatnými komunitami zaoberajúcich sa knižnou kultúrou, IT a manažmentom. (http://knihovnickybarcamp.sk/)


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality