Akcie / Konferencie

LIBcon

Miesto konania: Praha, Hostivice

Termín: 2.11.2018

Účasť: D. Kopčanská

http://www.libcon.cz/


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality