Projekty

Naša spoločnosť je iniciátorom alebo spoluriešiteľom niekoľko projektov. Medzi najvýznamnejšie patrí:

 • systém „Bandaska“ pre kooperatívnu tvorbu autorít v Národnej knižnici ČR,
 • www.soupispamatek.cz,
 • informačný systém Piešťanského informačného centra pri Mestskej knižnici v Piešťanoch,
 • obohatené autority pre múzeá a galérie,
 • Národný register autorít,
 • Interpi,
 • Centrální evidence sbírek.

 


  Partneri

  InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
  ISO 9001 Cert quality