Aktuálne informácie

RFID pre FF UJEP

Koncom novembra naša spoločnosť po úspechu vo verejnej súťaži vybavila technológiou RFID novovybudovanú knižnicu filozofickej fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Dodávka spočívala v troch detekčných RFID bránach , pracovných staniciach a zásobe RFID etikiet.


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality