Školenie systému ARL

Rozsah školenia používateľov je určený v závislosti na veľkosti a typu inštalácie a na počte školených pracovníkov. Termín a miesto školenia sú dohodnuté medzi zákazníkom a našim pracovníkom, ktorý je za inštaláciu systému u zákazníka zodpovedný. Na želanie zákazníka a po vzájomnej dohode je možné školenie opakovať a ľubovoľne kombinovať.

Obsahom školenia ARL sú odborné činnosti v nadväznosti na moduly ARL:

  • vyhľadávanie a základná obsluha ARL klienta,
  • katalogizácia a príjem knižničných jednotiek (prírastkovanie),
  • výpožičky,
  • revízia fondu a vyraďovanie,
  • akvizícia,
  • správa seriálov (periodík),
  • IPAC (on-line katalóg),
  • medziknižničná výpožičná služba,
  • ďalšie špecifické činnosti (napr. upomienky dodávateľom).

Zákazníkom, ktorým na základe zmluvy o údržbe poskytujeme upgrade, je k dispozícii popis nových funkcií dodaných v rámci upgrade. Vo väčšine prípadov je tento popis dostačujúci na to, aby boli používatelia schopní s novou funkčnosťou pracovať. Zákazník má však možnosť objednať si špeciálne školenie týkajúce sa práce s týmito novými funkciami systému ARL.

Zvlášť prebiehajú špecializované školenia pre systémových knihovníkov alebo správcov systému ARL. Predmetom špecializovaných školení sú možnosti nastavenia jednotlivých častí systému, ktoré môže vykonávať správca systému ARL priamo podľa požiadaviek používateľov v inštitúcii.


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality