Školenie RFID zariadení

Pri inštalácii produktov RFID je každý nový zákazník oboznámený s RFID produktami, ktoré mu boli dodané.

Rozsah školenia používateľov je určený v závisolsti na počte a type produktov a na počte školených pracovníkov. Školenie spravidla nasleduje bezprostredne po dodaní alebo inštalácii zariadení, takže zákazník môže okamžite dodané produkty efektívne využívať.

Obsahom školenia je oboznámenie sa s technológiou RFID, zaškolenie pre ovládanie konkrétnych zariadení a softvér, pokieľ bol tiež súčasťou dodávky.


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality