Školenie tvorby autorít

V prípade záujmu poskytujeme školenie tvorby autorít, ktoré môže nadväzovať na školenie katalogizácie, alebo môže byť realizované samostatne. Predmetom tohto špecializovaného školenia sú základné informácie o funkciách a významoch súborov autorít a tvorba jednotlivých druhov záznaov autorít vo formáte MARC 21 a UNIMARC.

Po predchádzajúcej dohode je možné v obsahu školenia zohľadniť špecifiká inštitúcie – napr. iné druhy záznamov autorít alebo špeciálny rozsah záznamu autority.

Školenie tvorby autorít je realizované na základe objednávky a v dopred dohodnutom rozsahu.


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality