Aktuálne informácie

Spolupráca s EBSCO - Discovery service

Na základe zmluvne uzatvorenej spolupráce medzi našou spoločnosťou a EBSCO Information Services získajú naši používatelia aRL prístup k vyhľadávaciemu systému EDS (EBSCO Discovery Service). Podrobnejšie informácie o pláne a harmonograme integrácie budú zverejnené v zákazníckej sekcii - novinkách a aktualitách.


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality