Aktuálne informácie

Upgrade 2015

V týchto týždňoch už prebiehajú upgrady na zákazníckych aj hostingových serveroch. Prehľad nových vývojových funkcií za rok 2014 bol zákazníkom rozoslaný emailom a podrobnejší popis je k dispozícii v zákazníckej wiki.


Partneri

Bibliotheca RFIDInterSystems ČRIvarEmtestEBSCOCitace.com
ISO 9001 Cert quality