Aktuálne informácie

Workshop k IPAC 4

V súvislosti s pripravovanou novou verziou IPACu usporadúvame workshop, na ktorom bude predstavený jeho nový vzhľad, funkčnosti, zmeny v zobrazení, administrácia a pod. Podrobnosti k organizácii workshopu budú rozoslané emailom.


Partneri

InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
ISO 9001 Cert quality